Search: cafe

Day3-5 ตามรอยภาพยนต์อนิเมะเรื่อง “จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ”「CHIHAYAFURU (จิฮายะฟุรุ)」กับ “ศาลเจ้าโอมิจิงกุ”「OMIJINGU」และเดินทางไปเกียวโตเพื่อทาน “คุชิคัตสึ”「KUSHI KATSU」(อาหารทอดเสียบไม้สไตล์ญี่ปุ่น) ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของแถบคันไซ

12 Jul 2020
ROUND THEC・H・I ของเราคือ ริวีวการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ติดตามรีวิวของแต่ละวันในทริป พร้อมตารางการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และ Pass ต่างๆ Day3-5 ตามรอยภาพยนต์อนิเมะเรื่อง “จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ”「CHIHAYAFURU (จิฮายะฟุรุ)」กับ “ศาลเจ้าโอมิจิงกุ”「OMIJINGU」และเดินทางไปเกียวโตเพื่อทาน “คุชิคัตสึ”「KUSHI KATSU」(อาหารทอดเสียบไม้สไตล์ญี่ปุ่น) ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของแถบคันไซ FUKUI-SHIGA-KYOT