Search: ควรรู้

ควรรู้! ประโยคภาษาญี่ปุ่นเพื่อ “ถามทาง” “ถามวิธีการขึ้นรถไฟ” และ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรถไฟ

08 Jul 2020
หนึ่งอุปสรรคในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญก็คือ “ภาษา” ทำให้ประสบปัญหาในการเดินทาง ทั้งวิธีการขึ้นและวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ หรือรถบัส อีกทั้งในบางครั้งเกิดหลงทางระหว่างการท่องเที่ยว ในเวลาแบบนี้การสอบถามเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอาจเป็นเพียงหนทางเดียวในการแก้ปัญหา แต่ติดอยู่ตรงที่ “ภาษา” โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่อาจไม่ถนัดภาษาอังกฤษมากนัก ด้วยนิสัยใจคอของคนญี่ปุ่นที่เป็นคนขี้อาย ดังนั้นถึงแม้ว