แพ็กเกจบัสทัวร์ดินแดนซากุระภูเขาโยชิโนะ (Nara)

16 Jan 2024
418

เดินทางออกจากโอซาก้า ชมซากุระได้ในช่วงวันหยุดสงกรานต์

แพ็กเกจบัสทัวร์ดินแดนซากุระภูเขาโยชิโนะ (Nara)

เดินทางออกจากโอซาก้า ชมซากุระได้ในช่วงวันหยุดสงกรานต์

อัตราค่าบริการนี้รวม

◎ ค่ารถบัส (รวมค่าทางด่วน / ค่าน้ำมัน / ค่าจอดรถ) และค่าเดินทางด้วยรถไฟ

◎ ค่ากระเช้าลอยฟ้าโยชิโนะ Yoshino Ropeway

◎ ล่ามติดตามตลอดทริป (สื่อสารระหว่างภาษาไทย ⇔ ญี่ปุ่น  )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

× ค่าอาหารกลางวัน (เลือกทานได้ตามอัธยาศัย)

× ค่าเข้าชมวัดหรือศาลเจ้าระหว่างชั่วโมงอิสระ

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ระหว่างทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เงื่อนไขการเข้าร่วม

・ผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 25 ท่าน (สูงสุดไม่เกิน 40 ท่าน) 

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

30 วัน – 14 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10%

13 วัน – 4 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30 %

หลัง 3 วันก่อนเดินทางเป็นต้นไป 100%

* ไม่มีค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือทางการญี่ปุ่นจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น