แพ็กเกจบัสทัวร์ชมซากุระบนภูเขาโคยะซัง และกิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่ (Wakayama)

16 Jan 2024
369

เดินทางจากโอซาก้า – ไปวาคายาม่าด้วยบัสทัวร์ เที่ยวชมซากุระบานบนภูเขาโคยะซัง และกิจกรรมเก็บตรอบอร์รี

แพ็กเกจบัสทัวร์วาคายาม่าชมซากุระบนภูเขาโคยะซัง และกิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่

อัตราค่าบริการนี้รวม

◎ ค่ารถบัส (รวมค่าทางด่วน / ค่าน้ำมัน / ค่าจอดรถ)

◎ ค่าเข้าชมวัดหรือศาลเจ้า

◎ ล่ามติดตามตลอดทริป (สื่อสารระหว่างภาษาไทย ⇔ ญี่ปุ่น  )

◎ เก็บสตรอเบอร์รี่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

× ค่าอาหารกลางวัน (เลือกทานได้ตามอัธยาศัย)

× ค่าเก็บสตรอเบอ์รี่ในส่วนที่ต้องการนำกลับเพิ่มเติม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ระหว่างทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เงื่อนไขการเข้าร่วม

・ผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 25 ท่าน (สูงสุดไม่เกิน 40 ท่าน) 

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

30 วัน – 14 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10%

13 วัน – 4 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30 %

หลัง 3 วันก่อนเดินทางเป็นต้นไป 100%

* ไม่มีค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือทางการญี่ปุ่นจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น