แพ็กเกจ เช่าชุดกิโมโนถ่ายรูปเที่ยวในเกียวโต

16 Jan 2024
205

แพ็กเกจ เช่าชุดกิโมโนถ่ายรูปเที่ยวในเกียวโต

อัตราค่าบริการนี้รวม

◎ รถเช่าพร้อมคนขับ (รวมค่าทางด่วน / ค่าน้ำมัน / ค่าจอดรถ)

◎ ช่างภาพมืออาชีพ

◎ ล่ามติดตามตลอดทริป (สื่อสารระหว่างภาษาไทย ⇔ ญี่ปุ่น  )

◎ ค่าบัตรเข้าวัดเท็นริว (天龍寺)

◎ ค่านั่งรถลาก สไตล์ญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

× ค่าเช่าชุดกิโมโน

× อาหารระหว่างทริป

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ระหว่างทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เงื่อนไขการเข้าร่วม

・ผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 2 ท่าน (สูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน)

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

30 วัน – 14 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10%

13 วัน – 4 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30 %

หลัง 3 วันก่อนเดินทางเป็นต้นไป 100%

* ไม่มีค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือทางการญี่ปุ่นจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น