Tokyo Disney Resort ปรับขึ้นราคาบัตร 1-Day Passport ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ สูงสุดอยู่ที่ 1 หมื่นกว่าเยน ผ่อนคลายความแออัดในช่วงพีค

30 Jun 2023
389

เมื่อวันที่ 23 ที่ผ่านมา ทาง The Oriental Land Company เจ้าของและบริหาร Tokyo Disney Resort ได้ประกาศการปรับขึ้นราคาบัตรเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland และ Tokyo DisneySea แบบ 1-Day Passport ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยจะปรับราคาในช่วงพีค* ขึ้น 1,500 เยน เท่ากับราคาบัตรผู้ใหญ่เป็น 10,900 เยน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่บัตรแบบ 1-Day Passport มีราคาสูงกว่า 1 หมื่นเยน

โดยมีเป้าหมายว่าการวางแผนปรับราคาในครั้งนี้จะช่วยความควบคุมผู้ใช้บริการในช่วงพีค เพื่อผ่อนคลายความแออัด และลดระยะเวลาการรอคิว

ทาง Tokyo Disney Resort ได้นำการตั้งราคาบัตรที่ผันผวนตามช่วงเวลาแออัด และช่วงเวลาว่างเข้ามาใช้ เมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ.2021 ทำให้ราคาบัตรเข้าสวนสนุกในปัจจุบันอยู่ที่ช่วงราคา 7,900-9,400 เยน แบ่งเป็น 4 ราคา แต่ทว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีค.ศ.2023 นี้จะปรับให้มี 6 ราคา คือ 7,900 เยน / 8,400 เยน / 8,900 เยน / 9,400 เยน / 9,900 เยน / และราคาสูงสุดอยู่ที่ 10,900 เยน โดยทางบริษัทได้อธิบายว่า การตั้งราคาให้มีความแยกย่อยและหลากหลายมากขึ้น เพราะอยากให้เกิดการถัวเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ นั่นเอง

*ช่วงพีค : ช่วงวันที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่มา : https://mainichi.jp/articles/20230623/k00/00m/020/261000c

ทิ้งท้ายจาก ICHIGO จัง

สำหรับ ราคาบัตรเข้าชมสวนสนุก Tokyo Disneyland และ Tokyo DisneySea จะมีราคาที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ราคาผันแปรตามช่วงพีค และช่วงธรรมดา

ช่วงพีค : ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์

ช่วงธรรมดา : ช่วงวันธรรมดา

ลองเข้าไปเช็คได้ตามช่องทางการซื้อบัตรในแต่ละช่องทางได้เลย