สอนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย VOL.2 สำหรับหลังสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดให้บริการชั่วคราว ซึ่งกินเวลายาวนานเกือบ 2 ปี แม้ว่าในขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมทั่วโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น ภายในประเทศญี่ปุ่นเองในตอนนี้ ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบ 2 เข็มไปแล้วทั่วประเทศ  68.8% ของประชากรทั้งหมด (*ข้อมูลวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564) และยอดผู้ติดเชื้อรายวันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงถือว่าสถานการณ์ภายในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

จากการที่ห่างหายจากประเทศญี่ปุ่นไปนานแบบนี้ ในครั้งนี้จึงได้เตรียมภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นในขณะนี้ เพื่อฝึกภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย เตรียมตัวไว้ใช้ทักทายบุลคลที่ไม่ได้เจอเป็นเวลานาน หรือคำศัพท์ง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ในช่วงหลังโควิดกันเลย

การทักทาย

 • ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน(ภาษาสุภาพ) = ご無沙汰しております。

อ่านว่า = โก-บุ-ซา-ตะ-ชิ-เตะ-โอ-ริ-มัส

วิธีใช้ ในเชิงธุจกิจ หรือผู้อาวุโสกว่า

 • ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ = お久しぶり

อ่านว่า = โอะ-ฮิ-ซา-ชิ-บุ-ริ

วิธีใช้ กับเพื่อน รุ่นน้อง หรือบุคคลที่สนิท

*ในกรณีนี้อาจเติมです สำหรับรุ่นเดียวกันแต่ต้องการใช้ภาษาที่สุภาพขึ้น

เป็นお久しぶりです。อ่านว่า = โอะ-ฮิ-ซา-ชิ-บุ-ริ-เดส

 • “สบายดีหรือไม่” (ภาษาสุภาพ) = お元気ですか?

อ่านว่า = โอะ-เก็ง-กิ-เดส-ก้ะ

 • “เห็นว่าสบายดี ก็รู้สึกปราบปลื้มใจ” = お元気そうで何よりです。

อ่านว่า = โอะ-เก็น-กิ-โซ-เด้ะ-นา-หนิ-โย-หริ-เดส

 • ประโยคสำหรับตอบรับประโยคด้านบน = おかげさまで、ありがとうございます。

อ่านว่า = โอะ-คา-เกะ-ซา-มะ-เด้ะ อา-ริ-กา-โต-โก-ซัย-มัส

*การขอบคุณอย่างสุภาพ หรือเชิงธุรกิจ

 • “ดีใจที่ได้พบกัน” (ภาษาสุภาพ) = お会いできて、よかったです。

อ่านว่า = โอะ-ไอ-เด-คิ-เต้ะ โย-คัต-ตะ-เดส

 • “จากนี้ไปก็มาพยายามไปด้วยกันเถอะ”(ภาษาสุภาพ) = これからもお互いに頑張って行きましょう。

อ่านว่า = โค-เร-คา-รา-โมะ-โอ-ตา-งัย-นิ-กัม-บัต-เตะ-อิ-คิ-มา-โช

เปิดประเทศ開国ไค-โค-คุKai-ko-ku
เปิดร้าน開店ไค-เท็นKai-ten
คืนสภาพเดิม回復ไค-ฟุ-กุKai-fu-ku
ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วワクチン接種済みวา-กุ-จิน-เซช-ชุWa-ku-chin-ses-shu
ใบรับรองการฉีดวัคซีนワクチン接種証明書วา-กุ-จิน-เซช-ชุ-โช-เม-โชะWa-ku-chin-ses-shu-sho-mei-sho
ผลรับรองการฉีดวัคซีน(แบบย่อ)接種証明เซช-ชุ-โช-เมses-shu-sho-mei
การตรวจ PCR (ตรวจโควิด)PCR検査พี-ซี-อา-เค็น-สะPCR-ken-sa
ผลตรวจเป็นลบ陰性อิน-เซIn-sei
ผลตรวจเป็นบวก陽性โย-เซYo-sei
อุ่นใจ/สบายใจ安心อัน-ชินAn-shin
ปลอดภัย安全อัน-เซ็นAn-zen
สะอาด清潔เซ-เค-สึSei-ke-tsu
การกักตัว隔離คา-คุ-ริKa-ku-ri
การยกเลิก解除ไค-โจะKai-jo
กำจัดแบคทีเรีย除菌โจะ-กินJo-kin
จัดกัดจำนวนคน人数制限นิน-ซู-เซ-เก็นNin-zuu-sei-gen
จำกัดเวลา時間制限จิ-คัน-เซ-เก็นJi-kan-sei-gen
มาตรการควบคุมการติดเชื้อ感染対策คัน-เซ็น-ไท-ซา-กุKan-sen-tai-sa-ku
ขอความร่วมมือご協力をお願いします。โกะ-เคียว-เรียว-คุ-โอ-เน-กัย-ชิ-มัสGo-kyou-ryo-ku-o-ne-gai-shi-ma-su

ยกตัวอย่างประโยคจากคำศัพท์ข้างต้น ดังนี้

 • “การท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาสู่ปกติ” = 日本旅行が回復しました。

อ่านว่า = นิ-ฮง-เรียว-โค-งะ-ไค-ฟุ-กุ-ชิ-มา-ชิ-ตะ

 • “ฉันมีใบรับรองการฉีดวัคซีน” = ワクチン接種証明書/接種証明があります。

อ่านว่า = < วา-กุ-จิน-เซช-ชุ / วา-กุ-จิน-เซช-ชุ-โช-เม-โชะ > งะ-อา-ริ-มัส

 • “ผลตรวจเป็น ลบ/บวก” = 検索結果は陰性/陽性です。

อ่านว่า = เค็น-ซะ-เข็ก-กะ-วะ < อิน-เซ / โย-เซ > เดส

 • “ยกเลิกการกักตัวแล้ว” = 隔離解除しました。

อ่านว่า = คา-คุ-ริ-ไค-โจะ-ชิ-มา-ชิ-ตะ

 • “กำลังหาสินค้าเกี่ยวกับการฆ่าเชื้ออยู่” = 除菌商品を探しています。

อ่านว่า = โจะ-กิน-โช-ฮิน-โอะ-ซา-กา-ชิ-เตะ-อิ-มัส

 • มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ = 人数制限をしています。

อ่านว่า = นิน-ซู-เซ-เก็น-โอะ-ชิ-เตะ-อิ-มัส

 • จำกัดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงเวลา2ทุ่ม = 時間制限でアルコールの提供が8時までです。 (เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น)

อ่านว่า = จิ-คัง-เซ-เก็น-เด้ะ-อา-รุ-โค-รุ-โนะ-เท-เคียว-งะ < ฮาจิจิ (ใส่เวลา) > มา-เดะ-เดส

 • ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อ = 感染症対策にご協力をお願いします。

อ่านว่า = คัน-เซ็น-ไท-ซา-กุ-นิ-โกะ-เคียว-เรียว-คุ-โอ-เน-กัย-ชิ-มัส

แถมบทสนทนาที่เชื่อว่าหลายๆ คนจะต้องอยากใช้มาที่สุดในตอนนี้

“ตอนนี้อยากทำอะไรมากที่สุด?” = 今何が一番したいですか?

อ่านว่า = อิ-มะ-นา-หนิ-ก้ะ-อิ-จิ-บัง-ชิ-ไท-เดส-ก้ะ

“อยากไปญี่ปุ่น” = 日本に行きたいです。

อ่านว่า = นิ-ฮง-นิ-อิ-คิ-ไท-เดส

“อยากกินอาหารญี่ปุ่น” = 日本食が食べたいです。

อ่านว่า = นิ-ฮน-โช-กุ-ก้ะ-ทา-เบ-ไท-เดส

หวังว่าสถานการต่างๆ จะกลับมาสู่ปกติในเร็ววัน รอคอยวันที่จะได้ใช้ประโยคเหล่านี้กับคนญี่ปุ่นกันเลย

สามารถคัดลอกข้อความตัวอย่างไปใช้กันได้เลย อาจจะเป็นเพียงการสอนภาษาสั้นๆ แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย และในคราวหน้าเราจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ออะไร รอติดตามกันได้เลย