อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

24 Jun 2021
560

อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

店の上にある数種類のポスター

低い精度で自動的に生成された説明

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในขณะนี้ แม้บางประเทศจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ในหลายๆ ประเทศยังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองก็เข้าสู่การแพร่ระบาดไปในรอบที่ 4 และมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงบ้างแล้ว แต่ก็ไม่สามารถไว้วางใจกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในตอนนี้ได้

ซึ่งเราจะมารวบรวมข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในช่วงที่ผ่านมา รวมไปถึงการรับมือกับการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ที่ยังคงมีบางพื้นที่ประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่อย่างต่อเนื่อง

  • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม

ภายในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันมี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม รวม 788,248 ราย

ยอดผู้เสียชีวิตสะสม รวม 697 ราย

ยอดผู้ติดเชื้ออาการหนักสะสม รวม 14,518 ราย 

ยอดผู้ติดเชื้อที่ออกจากโรงพยาบาลสะสม รวม 753,086 ราย

*ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK (https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/)

*ข้อมูลปัจจุบันวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 23:59 น.

  • กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรวมระหว่างการแพร่ระบาดตั้งแต่ รอบที่ 1-4
グラフィカル ユーザー インターフェイス

自動的に生成された説明

*ภาพจากเว็บไซต์ NHK (https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/)

สำหรับการแพร่ระบาดในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ โดยรอบที่ 1 และ รอบที่ 4 จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีพ.ศ.2563 และปีพ.ศ.2564 โดยอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนมิถุนายน โดยญี่ปุ่นก็ได้ประเทศสภาวะฉุกเฉินไปเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะนี้

ภาพที่ 1) กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อ ภายในประเทศ (รายวัน) ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ปีที่แล้ว จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ปัจจุบัน

ภาพที่ 2) กราฟแสดงจำนวนผู้เสียชีวิต ภายในประเทศ (รายวัน) ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ปีที่แล้ว จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ปัจจุบัน

ภาพที่ 3) กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้ออาการหนัก ภายในประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ปีที่แล้ว จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ปัจจุบัน

ภาพที่ 4) กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อที่กำลังเข้ารับการรักษาอาการ ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ปีที่แล้ว จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ปัจจุบัน

*ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK (https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/)

*ข้อมูลปัจจุบันวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 23:59 น.

  • ยอดผู้ติดเชื้อในกระแพร่ระบาดรอบที่ 4 ที่อยู่ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 

*ภาพจากเว็บไซต์ NHK (https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/)

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อในกระแพร่ระบาดรอบที่ 4 ที่อยู่ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมนั้น ทางญี่ปุ่นได้มีการรับมือป้องกันโดย ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เริ่มประกาศภาวะฉุกเฉินใน 4 เมืองใหญ่ของญี่ปุ่น คือ “โตเกียว / โอซาก้า / เฮียวโงะ / เกียวโต” เป็นเวลา 2 อาทิตย์ (ตั้งแต่ 26 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564) 

โดย “โตเกียว” – ปิดให้บริการชั่วคราวสำหรับ สถานบันเทิง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น

“โอซาก้า” – ปิดให้บริการชั่วคราวสำหรับ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และร้านอาหาร โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1)ปิดให้บริการทุกส่วน 2)ปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันธรรมเปิดให้บริการถึง 20:00 น. งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ หรือ 3)เปิดให้บริการจนถึงเวลา 20:00 น. และงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์

ต่อมา ได้เลื่อนภาวะฉุกเฉินที่มีผลบังคับใช้จนถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ออกไปจนถึง วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และเพิ่มอีก 2 จังหวัดคือ จังหวัดไอจิ และจังหวัดฟุกุโอกะ รวมทั้งหมดเป็น 6 จังหวัด

จากนั้นในวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้มีการเพิ่มพื้นที่บังคับใช้สภาวะฉุกเฉิน เป็น 9 จังหวัดโดยเพิ่ม เกาะฮอกไกโด จังหวัดโอกายามะ และจังหวัดฮิโรชิมะ โดยมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

และอีกครั้งที่สถานการณ์ฉุกเฉินได้ถูกเลื่อนออกจาก อีกจากจนถึงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็น วันที่ 20 มิถุนายน และได้เพิ่มจังหวัดโอกินาว่า ทำให้มีจังหวัดที่บังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด 10 จังหวัด

ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อก็มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ จากช่วงพีคในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ตามกราฟที่ปรากฏ

*ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK (https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/)

*ข้อมูลปัจจุบันวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 23:59 น.

  • ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ล่าสุดในเดือนมิถุนายน
グラフ, ヒストグラム

自動的に生成された説明
วันที่/พื้นที่ โตเกียว ฮอกไกโด โอกินาว่า โอซาก้า
16 มิถุนายน พ.ศ. 256450188115108
17 มิถุนายน พ.ศ. 2564452739795
18 มิถุนายน พ.ศ. 2564453768679
19 มิถุนายน พ.ศ. 25643887397111
20 มิถุนายน พ.ศ. 25643765261106
21 มิถุนายน พ.ศ. 2564236373342
22 มิถุนายน พ.ศ. 25644352998107
  • ค่าเฉลี่ย จำนวนผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์แยกเป็นพื้นที่
テーブル

自動的に生成された説明

ค่าเฉลี่ย จำนวนผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์แยกเป็นพื้นที่ในช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยคำนวณค่าเฉลี่ยนยอดผู้ติดเชื้อต่อประชากร 1 แสนคน (เรียงค่าเฉลี่ยจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อจากมาก ไปน้อย )

อันดับ 1) โอกินาว่า

อันดับ 2) โตเกียว

อันดับ 3) ยามานาชิ

อันดับ 4) คานางาวะ

อันดับ 5) จิบะ

อันดับ 6) ฟูกุอิ

อันดับ 7) โคจิ

อันดับ 8) ไอจิ

อันดับ 9) ฮอกไกโด

อันดับ 10) โอซาก้า

ซึ่งถึงแม้ว่าโอกินาว่าจะมียอดผู้ติดเชื้อปัจจุบัน ยกตัวอย่างยอดผู้ติดเชื้อรายวันประจำวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 อย่าง “นครโอซาก้า จำนวน 107 ราย” ส่วน “โอกินาว่า จำนวน 98 ราย” แต่หากเมื่อเปรียบเทียบตามค่าเฉลี่ยตามจำนวนประชากรแล้ว โอกินาว่ามียอดผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ส่วนโอซาก้า อยู่ที่อันดับ 10 ของญี่ปุ่นนั่นเอง

  • สถานการณ์การรับมือ และพื้นที่ที่ยังคงบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน

“โอกินาว่า” ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยยอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เดียวที่ยังคงอยู่ในพื้นที่บังคับใช้ภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ไปจนถึง วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2564

ส่วนพื้นที่ที่ถูกยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แต่ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาด ได้แก่ 

  • “จังหวัดไซตามะ, จังหวัดจิบะ และจังหวัดคานางาวะ” ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ไปจนถึง วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2564
  • “เกาะฮอกไกโด, กรุงโตเกียว, จังหวัดไอจิ, นครเกียวโต, นครโอซาก้า, จังหวัดเฮียวโงะ และจังหวัดฟูกุโอกะ” งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ไปจนถึง วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2564

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังได้ขอความร่วมมือร้านอาหาร เปิดให้บริการได้ถึง 20:00 น. และสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำหน่ายได้ถึงเวลา 19:00 น. สำหรับร้านค้าที่มีพื้นที่แออัด หรือสำหรับการจัดงานอีเว้นท์ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 5,000 คน โดยไม่มีการตะโกนส่งเสียงดัง ฯลฯ เป็นต้น

ติดตามสถานการณ์โควิดภาษาอังกฤษจาก “กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน( 厚生労働省)” ได้ตามลิงค์ด้านล่าง “Novel Coronavirus (COVID-19)”