ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

25 Aug 2020
16501

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังคงหยุดให้บริการชั่วคราวเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา หลายๆ คนที่จองที่พัก หรือบริการต่างๆ ที่เที่ยวกับการท่องเที่ยวก็ยังคงกังวลอยู่ไม่น้อย ยังคงมีบางส่วนที่ติดค้างอยู่ และอยากทราบสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ยิ่งในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลก็ต้องใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ในการอัพเดตข่าวสารต่างๆ

ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำศัพท์ญี่ปุ่นอย่างง่าย ที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันกันเลย

เริ่มกันที่คำศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน

โควิด-19新型コロナウイルスชิน-กา-ตะ-โค-โระ-นะ-วี-รุ-สุShin-ga-ta-ko-ro-na-wi-ru-su
ข่าวสารล่าสุด最新情報ไซ-ชิน-โจ-โฮSai-shin-jo-ho
ติดเชื้อ感染คัน-เซ็นKan-sen
จำนวนผู้ติดเชื้อ…คน感染者数〜人คัน-เซ็น-ชะ-ซู……นินKan-sen-sha-su…nin
มาตรการควบคุมการติดเชื้อ感染症対策คัน-เซ็น-โช-ไท-ซา-กุKan-sen-sho-tai-sa-ku
สวมหน้ากากอนามัย (*)マスク着用มา-สุ-กุ-ฉะ-กุ-โยMa-su-ku-cha-ku-yo
การฆ่าเชื้อ (**)消毒โช-โด-กุSho-do-ku
ฆ่าเชื้อแล้ว消毒済みโช-โด-กุ-ซู-มิSho-do-ku-zu-mi
การฆ่าเชื้อ殺菌สัก-คินShak-kin
กรุณาเว้นระหว่างห่างขณะต่อแถว間隔をあけてお並びください。คัง-คา-คุ-โอะ-อา-เค-เต้ะ-โอ-นา-รา-บิ-คุ-ดา-ไซKan-ka-ku-wo-a-ke-te-o-na-ra-bi-ku-da-sai

* “สวมหน้ากากอนามัย” ตัวอย่างประโยค

กรุณาสวมหน้ากากอนามัยเข้าร้าน = ご来店の際マスクの着用をお願いします。

อ่านว่า โกะ-ไร-เท็น-โนะ-ไซ-มา-สุ-กุ-โนะ-ฉะ-กุ-โย-โอะ-โอ-เน-กัย-ชิ-มัส

** “ฆ่าเชื้อ” ตัวอย่างประโยค

กรุณาล้างมือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ = 手をアルコールで消毒してください。

อ่านว่า เทะ-โอะ-อา-รุ-โค-รุ-เด้ะ-โช-โด-กุ-โอะ-ชิ-เตะ-คุ-ดา-ซัย

“ซันมิซึ” หรือ “3 密”

อีกหนึ่งศัพท์พิเศษเกี่ยวกับมาตราการควบคุมการติดเชื้อที่คนญี่ปุ่นมักใช้กันในช่วงนี้ก็คือคำว่า “ซันมิซึ” หรือ “3密” โดยการหลีกเลี่ยง “ซันมิซึ” นี้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก 3 คำดังนี้

1.密閉(みっぺい: มิป-เป) พื้นที่ที่ปิดมิดชิดไม่ให้อากาศเข้า พื้นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท อย่างเช่น ห้องประชุม โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ หรือ รถไฟ รถบัส เป็นต้น

การหลีกเลี่ยงคือ ควรเปิดหน้าต่างหรือประตู ให้อากาศถ่ายเท อย่างน้อยชั่วโมงละมากกว่า 2 ครั้ง ครั้งละหลายๆ นาที

2.密集 (みっしゅう: มิช-ชู) คือ การอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ในคนหมู่มาก หรือคนหมู่น้อยที่ต้องใกล้ชิดกัน ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโรงเรียน เป็นต้น

หลีกเลี่ยงโดยการทิ้งระยะห่างระหว่างคนต่อคน สร้างระยะห่างเกิน 2 เมตร หรืออย่างน้อย 1 เมตร สำหรับร้านอาหารนั่งโดยเว้นระยะห่าง และไม่นั่งหันหน้าเข้าหากัน

3.密接 (みっせつ: มิซ-เซ-ซึ) คือ การพูดคุย สนทนากันในระยะประชิด รวมไปถึงการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ไม่ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โล่ง หรือพื้นที่แออัด

หลีกเลี่ยงโดยการ สวมใส่หน้ากากอนามัย และสร้างระยะห่างระหว่างกัน เลือกใช้การวิดีโอคอลแทนการพูดคุยหรือประชุมโดยตรง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างประโยคที่มักพบเห็นกับประโยค = กรุณาหลักเลี่ยง “มิชชิซึ”

「3密」を避ける อ่านว่า “มิชชิซึ” โอะ-ซา-เค-รุ

「3密」を避けてください อ่านว่า “มิชชิซึ” โอะ-ซา-เก-เตะ-คุ-ดา-ซัย

สำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานเทศกาล หรือร้านค้าต่างๆ

ขยายเวลาออกไป (*)延長เอ็น-โจEn-cho
ถูกเลื่อนออกไป (**)延期เอ็ง-กิEn-ki
ยกเลิก中止จู-ชิChu-shi
ช่องทางการติดต่อ問い合わせ先โทย-อา-วา-เสะ-ซา-กิToi-a-wa-se-sa-ki
เวลาทำการ営業時間เอ-เงียว-จิ-คังEi-gyo-ji-kan
ปิดทำการชั่วคราว臨時休業ลิน-จิ-คิว-เงียวRin-ji-kyu-gyo
เปิดให้บริการตามปกติ通常営業ซือ-โจ-เอ-เงียวTsuu-jo-ei-gyo
ปิดร้าน閉店เฮ-เท็นHei-ten
ปิดกิจการ廃業ไฮ-เงียวHai-gyo
คืนเงิน払い戻しฮา-ไร-โม-โด-ชิHa-rai-mo-do-shi

* “ขยายเวลาออกไป” อย่างเช่น ขยายเวลาหมดเขตคูปองส่วนลด

** “ถูกเลื่อนออก” อย่างเช่น เลื่อนวันเปิดให้บริการออกไป

คำพูดให้กำลังใจ

“ขอให้ทุกๆ อย่างดีขึ้นในเร็ววัน” = この状況が早く回復するよう祈ります。

อ่านว่า โค-โนะ-โจ-เคียว-งะ-ฮา-ยา-คุ-ไค-ฟุ-กุ-ซู-รุ-โย-อิ-โน-ริ-มัส

“รักษาสุขภาพด้วย” = お体に気をつけてください。

อ่านว่า โอ-คา-รา-ดะ-นิ-คิ-โอะ-ซึ-เค-เต้ะ-คุ-ดา-ซัย

“เราจะสู้ไปด้วยกัน” = みんなで力を合わせてこの困難に立ち向かって行きましょう。

อ่านว่า มิน-นะ-เดะ-จิ-คา-ระ-โอะ-อา-วา-เซะ-เตะ-โค-โนะ-คน-นัน-นิ-ทา-จิ-มู-คัต-เตะ-อิ-คิ-มา-โช

“เราจะผ่านมันไปด้วยกัน” = 一緒に乗り越えて行きましょう。

อ่านว่า อิช-โชะ-นิ-โน-ริ-โค-เอ-เตะ-อิ-คิ-มา-โช

สามารถคัดลอกข้อความตัวอย่างไปใช้กันได้เลย อาจจะเป็นเพียงการสอนภาษาสั้นๆ แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย แล้วในคราวหน้าเราจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ออะไร รอติดตามกันได้เลย