เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ ICHIGO JAPAN

ทางเราไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความทั้งหมดไปลงในแหล่งอื่น แต่อนุญาตให้นำรูปภาพหรือข้อความบางส่วนไปอ้างอิงได้ โดยต้องทำลิงค์ระบุแหล่งที่มากลับมายังบทความนั้นๆ ทุกครั้ง และห้ามลบโลโก้หรือดัดแปลง แก้ไขรูปภาพ และหากนำไปใช้เพื่อการขายสินค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น